Disclaimer

De disclaimer is van toepassing op de website www.aquariumwaterplanten.be en op alle diensten die via de website worden aangeboden. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de disclaimer.

Informatie via www.aquariumwaterplanten.be

AquaFizz kan niet garanderen dat de informatie op de website altijd volledig en juist is. AquaFizz behoudt zich het recht om bestellingen te annuleren indien: een product niet op voorraad is er sprake is van een grove fout in de prijsbepaling.

AquaFizz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade te wijten aan het gebruiken van - informatie op - deze website. In geval van annulering ontvangt de koper zijn of haar geld terug.

Aansprakelijkheid in geval van schade

AquaFizz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schadevergoeding aan de koper of derden, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld. Mocht AquaFizz aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product dat deze schade heeft veroorzaakt.